Sodelovanje vrtca in staršev natisni


Vrtec s svojo dejavnostjo v sodelovanju s starši uresničuje:

- Vzgojo na temelju demokratičnosti, pluralizma, enakosti med spoloma,.

- Omogoča popoln razvoj otrokove osebnosti in spoštuje njegovo dostojanstvo, pravice in svobodo.

- Z osebnim zgledom zaposlenih, z besedo in pripovedovanjem življenjskih izkušenj vzgaja za vrednote, k dobremu in odgovornemu življenju na temelju ljubezni do Boga in vsakega človeka.

- Z bivanjem v naravi in v stiku z naravnimi materiali, razvija otroku domišljijo in ustvarjalnost, ga telesno krepi, navaja k odgovornosti do sebe in drugih in spodbuja optimističen pogled na svet.

- S spoznavanjem kulturne dediščine utrjuje povezanost z domačim krajem in spoštovanje do drugih.
Sodelovanje vrtca in staršev je temeljni pogoj za kakovostno delo in dobro počutje otrok. Zato organiziramo različne oblike sodelovanja:

- prisotnost staršev pri uvajanju otroka v vrtec

- roditeljski sestanki in pogovorne ure

- pisna sporočila

- dnevni, priložnostni pogovori o otroku

- druge oblike sodelovanja, za katere se starši dogovorite s strokovnimi delavkami v skupini:

- delavnice otrok in staršev

- prireditve otrok za starše,

- skupini izleti, razstave…