Dnevni program natisni

Predstavitev dnevnega programa

  • sprejem otrok, individualna igra in igra v manjši skupini v igralnici
  • zajtrk
  • dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali z različnih vzgojnih področji v igralnicah, igrišču,
  • malica
  • sprehodi, izleti, športne dejavnosti
  • kosilo
  • spanje, počitek, umirjene individualne dejavnosti, dejavnosti v manjših skupinah
  • malica
  • dejavnosti in igre v igralnici, na igrišču, odhod domov