Utrinki natisni

UTRINKI (igralnica v: Enota Kaplanija)

Število otrok: 14

Starostna skupina: 2-4 leta

Prednostna naloga oddelka: MOJ POKLIC JE IGRA

Vzgojiteljica: Kristina Učakar

Pomočnica vzgojiteljice: Maja Horvat

 

 

V novi vrtec letos smo odšli

ne daleč, čez igrišče.

Pri Utrinkih v Kaplaniji smo,

če kdo slučajno nas obišče.

Lahko se z nami bo igral,

spoznaval bo poklice.

Brez vrvice že hodil peš,

odvadil se plenice.

Bo z nami plesal, pel in risal,

strigel, telovadil in nosove brisal.

Se vsakdan smejal, veselil

ter z Majo in Kristino se veliko novega naučil.